Вэб хөгжүүлэгч нарт хичээл

Контент ID 2989
Ангилал Вэб хөгжүүлэлт
Хэл Монгол
Файлын тоо 1
Хэмжээ 19.2 MB
Оруулсан billy

Вэб хөгжүүлэгч болох гэж байгаа хүмүүст  хичээл хүргэж байна.