Монгол улсын газрын зураг - МАСШТАБ 1:1 000 000

Контент ID 3605
Ангилал Дизайн
Хэл Монгол
Файлын тоо 1
Хэмжээ 350.1 MB
Оруулсан igary

Монгол улсын газрын зураг - МАСШТАБ 1:1 000 000

Pixels: 29000x14700
Centimeters: 245.53x124.46
Resolution: 300 Pixels/Inch