Learn English with Strokes Easy Learning 6.0-Англи хэлний гэрийн багш

Контент ID 2202
Ангилал Хичээл
Хэл Англи
Файлын тоо 1
Хэмжээ 344.5 MB
Оруулсан bebnos

Англи хэлийг орчинд нь сурдаг гэдэг дээ. Энэ программыг суулгаснаар англи хэлийг сурахад нэг алхам урагшлах болно.